HMS

SHA-plan. Også ved bygging i landbruket

16.02.2017 (Oppdatert: 11.12.2018)

Plan for «Sikkerhet-Helse og Arbeidsmiljø», SHA, skal vere på plass ved prosjektering og utføring av byggearbeid i landbruket. Det er kanskje den viktigaste planen i heile byggeprosjektet!

Les mer ›

Sett trivsel på planen

19.12.2016

Det å være bonde byr på en rekke utfordringer. Allikevel vil mange bønder karakterisere det å være bonde som en livsstil – ikke bare et yrke.

Les mer ›

Fokus på kornbondens arbeidsmiljø

07.12.2016

I kornproduksjonen blir bonden utsatt for mange typer støv. Mange opplever fysisk ubehag i forbindelse med kornhåndteringa.

Les mer ›

Nesten bare idyll med beitedyr

29.11.2016 (Oppdatert: 07.11.2017)

Årlig høster beitedyr verdier for flere millioner kroner i utmarka, og hvert år leser vi om ulykker i forbindelse med håndtering av storfe.

Les mer ›

Sikring av last

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Du må sikre all last du frakter med solid og egnet sikringsmateriell slik at den ikke forskyver seg eller faller av. Det er viktig både for din egen og andre trafikanters sikkerhet.

Les mer ›

Husk å fyll ut den nye plantevernjournalen!

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Du må kunne dokumentere hvorfor du utfører plantevern som du gjør. Vårt forslag til journal kan tilpasses dine behov, og gjør jobben litt enklere.

Les mer ›

Riktig bruk av gult varselslys

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Mange bønder bruker gult varsellys når de er på veien. Imidlertid er det ikke alltid riktig å bruke dette varselet.

Les mer ›

Aktivt kullfilter forbedrer arbeidsmiljøet i traktor

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Traktorhytter er sjelden helt tette og ved åkersprøyting vil det lett drive små dråper av plantevernmidler inn i traktorhytta. Dette utgjør en helsefare for den som utfører sprøytearbeidet.

Les mer ›

Gravide bør unngå sau under lammingen?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Noen infeksjoner kan overføres fra sau og andre dyr til mennesker. Hvis en gravid kvinne blir smittet, kan det skade henne og hennes ufødte barns helse.

Les mer ›

Gjødselgass

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Vi ser det fortsatt er ulykker i forbindelse med omrøring i husdyrgjødsel. Bonden er ansvarlig for at arbeidet foregår på en trygg måte.

Les mer ›

Dokumentert opplæring

17.01.2016 (Oppdatert: 31.01.2018)

Dersom du skal kjøre traktor, bruke vinsj, motorsag eller silotalje, må du kunne vise til dokumentert opplæring. Det samme gjelder dersom du skal ha andre til å arbeide for deg.

Les mer ›

Frivillig yrkesskadetrygd for bønder

17.01.2016 (Oppdatert: 04.01.2017)

SELVSTENDIG næringsdrivende MÅ TEGNE frivillig yrkesskadetrygd for å få YRKESSKADE-DEKNING Selvstendig næringsdrivende er ikke sikret for yrkesskade direkte i folketrygdloven.

Les mer ›

Skjema for egenkontroll av elektrisk anlegg og utstyr

12.01.2016

her finner du skjemaet. Ta det i bruk umiddelbart.

Les mer ›

Aktivt kullfilter forbedrer arbeidsmiljøet i traktor

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Traktorhytter er sjelden helt tette og ved åkersprøyting vil det lett drive små dråper av plantevernmidler inn i traktorhytta. Dette utgjør en helsefare for den som utfører sprøytearbeidet.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.